Σε αυτή την ενότητα θα βρείτε επιστημονικές δημοσιεύσεις (αξιολογημένες επιστημονικές δημοσιεύσεις, άρθρα, αφίσες, περιλήψεις κ.λπ.) που παράγονται από το δίκτυο PANACEA.

Μπορείτε επίσης να έχετε πρόσβαση στις επιστημονικές δημοσιεύσεις και τα ερευνητικά δεδομένα στη σελίδα του Δικτύου PANACEA στο OpenAIRE.

μπορεί να βρει εκπαιδευτικό υλικό για εκδηλώσεις αξίας

Value Chain Event on Oilseed Crops_Imperial College London, 27/3/19 – PROGRAM

  1. Promising oilseed crops for Europe which could be grown on marginal lands (by Efi Alexopoulou)
  2. Bioeconomy as Territorial Regeneration (by Cecilia Giardi)
  3. Chemical Industry Needs From Oilseed Crops (by Jean-Luc Dubois)
  4. The present status and challenges for cultivation of castor in Brazil (by Liv Severino)
  5. Developing harvesting systems for oil crops the case of cardoon (by Luigi Pari)
  6. Saving the rainforest_Environmental impacts of camelina and cambe (by Nils_Rettenmaier)
  7. LIBBIO Lupin beauty from marginal soils (by Rob Van Haren)
  8. Sustainable camelina value chain in Spain (by Yuri Herreras Yambanis)
  9. What is needed for the Next phase in Castors evolution? (by Yuval Peles)

Linked EU projects MAGIC H2020