Σε αυτή την ενότητα θα βρείτε επιστημονικές δημοσιεύσεις (αξιολογημένες επιστημονικές δημοσιεύσεις, άρθρα, αφίσες, περιλήψεις κ.λπ.) που παράγονται από το δίκτυο PANACEA.

Μπορείτε επίσης να έχετε πρόσβαση στις επιστημονικές δημοσιεύσεις και τα ερευνητικά δεδομένα στη σελίδα του Δικτύου PANACEA στο OpenAIRE.