Το δίκτυο PANACEA αποτελείται από 16 εταίρους που προέρχονται από 10 χώρες και εκπροσωπούν πανεπιστήμια και ερευνητικούς φορείς, συμβουλευτικές υπηρεσίες και υπηρεσίες εκπαίδευσης, οργανώσεις αγροτών καθώς και βιομηχανίες παραγωγής βιο-προϊόντων και σχετικές ομάδες.

Πανεπιστήμιο

Ερευνητικός φορέας

Οργανώσεις αγροτών και συμβουλευτικές υπηρεσίες

Βιομηχανίες και ΜΜΕ