PANACEA yra tematinis tinklas, kurį remia EIP-AGRI ir kuris finansuojamas pagal ES programą Horizontas 2020. 

Europos inovacijos, partnerystė, žemės ūkio produktyvumas ir tvarumas (EIP-AGRI), buvo įsteigta Europos Komisijos, siekiant siekiant skatinti inovacijas žemės ūkio ir miškų sektoriuose, taip pat suartinti mokslinius tyrimus ir praktiką. EIP-AGRI buvo sukurta kaip naujas būdas padėti žemės ūkio ir miškininkystės sektoriams tapti našesniais, tvaresniais ir galinčiais spręsti esamas problemas, tokias kaip griežtesnė konkurencija, nepastovios rinkos kainos, klimato kaita ir griežtesnės aplinkosaugos taisyklės.

EIP-AGRI pagrindinis dėmesys skiriamas partnerystės formavimui ir skirtingų profesijų atstovų susiejimui EIP-AGRI tinkle, vykdant įvairias veiklos rūšis, tokias kaip Veiklos Grupės ir EIP-AGRI tikslinės grupės. Skirtingi inovacijų ir žemės ūkio subjektai – ūkininkai, konsultantai, mokslininkai, žemės ūkio verslas, nevyriausybinės organizacijos ir kitos suinteresuotosios šalys – dirbs kartu, dalinsis savo idėjomis ir perims esamas žinias į naujoviškus sprendimus ir mokslinių tyrimų rezultatus, kuriuos būtų galima lengviau įgyvendinti praktikoje.

EIP-AGRI paslaugų punktas veikia kaip tarpininkas EIP-AGRI tinkle, stiprinant bendravimą ir bendradarbiavimą tarp visų, suinteresuotų naujovišku žemės ūkiu: ūkininkų, mokslininkų, konsultantų, įmonių, aplinkosaugos grupių, vartotojų interesų grupių ir kitų nevyriausybinių organizacijų.

Aukšto lygio valdyba pradėjo darbą EIP-AGRI, teikdama strategines gaires jos įgyvendinimui. Žemės ūkio mokslinių tyrimų srityje koordinuojantis Žemės ūkio mokslinių tyrimų nuolatinis komitetas (SCAR), kurį sudaro valstybių narių, šalių kandidačių ir asocijuotų šalių atstovai, prisidėjo prie EIP plėtojant novatoriškus Horizontas 2020 instrumentus. Ji teikia konsultacijas per specialią darbo grupę Žemės ūkio žinių ir naujovių sistemos (AKIS).