W tej części znajdziesz publikacje naukowe (artykuły recenzowane, popularno-naukowe, postery, streszczenia itp.) opracowane przez Sieć PANACEA.

Możesz także uzyskać dostęp do publikacji naukowych i danych badawczych na stronie Sieci PANACEA w OpenAIRE PANACEA Network page in OpenAIRE.