Το PANACEA θα παράγει τα ακόλουθα Δημόσια Παραδοτέα.

Μπορείτε να βρείτε τα Δημόσια Παραδοτέα και τα αποτελέσματα του Δικτύου στη Βιβλιοθήκη του PANACEA.

Work Package 1 – ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΜΤΚ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΚΟΝΤΑ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

D1.1: List of data resources.

D1.2: Inventory of near to practice NFC.

D1.3: Strengths and opportunities of the near to-practice NFC.

 

Work Package 2 – ΜΤΚ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ

D2.1: Report on bio-based industries’ needs and interests.

D2.2: Report on farmers’ needs and interests.

D2.3 Report on the role of the NFC in the renaissance of the rural areas.

 

Work Package 3 – ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΕΣ ΑΛΥΣΙΔΕΣ ΓΙΑ ΜΤΚ ΥΨΗΛΗΣ ΑΞΙΑΣ

D3.1: Multi-actor PANACEA forum report and database.

D3.2: PANACEA roadmap for the successful penetration of non-food crops the near-to-practice

D3.3: Factsheet with the key issues discussed in the national/regional value chain events

D3.4: Report on findings from the national/regional value chain events.

 

Work Package 4 – ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

D4.1: Training material for the Agronomists and students.

D4.2: Training material for the farmers.

D4.3: Videos for the practitioners.

D4.4: Fact sheet with the trainings of the Agronomists.

 

Work Package 5 – ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ PANACEA

D5.1: PANACEA Platform (PP).

D5.2: PANACEA Platform (PP) design and development.

D5.3: PANACEA Platform validation.

D5.4: PANACEA website.

 

Work Package 6 – ΔΙΑΔΟΣΗ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΣΗ

D6.1: Dissemination Plan.

D6.2: Dissemination materials.

D6.3: Report on the link between PANACEA and EIP AGRI.

D6.4: List with the practice abstracts following the EIP-AGRI common format

D6.5: Report on PANACEA Events and general Dissemination activities

D6.6: Report on the multi actor networking.

 

Work Package 7 – ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

D7.1: Timetable, work plan, protocols. CONFIDENTIAL.

D7.2: Report of the Advisory Board meetings

D7.3: Report with the scientific publications.

D7.4: Report with the promotional publications.

D7.5: Data Management Plan & Support Pack.