Μη τροφικές καλλιέργειες (ΜΤΚ)

Μη τροφικές καλλιέργειες (NFC) είναι εκείνες που δεν εισέρχονται στις αλυσίδες παραγωγής τροφίμων και χρησιμοποιούνται για την παραγωγή ενός ευρέος φάσματος βιο-προϊόντων, συμπεριλαμβανομένων των πολυμερών, των λιπαντικών, των δομικών υλικών, των φαρμακευτικών προϊόντων, καθώς και της βιοενέργειας και των καυσίμων.
Το PANACEA, θα ασχοληθεί με 4 κατηγορίες ΜΤΚ:

null

ΕΛΑΙΟΥΧΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ

σπάρτα

καμελίνα, κράμβη, λεσκουερέλλα, κουφέα, ρετσινολαδιά, ατρακτυλίδα, λινάρι.

null

ΛΙΓΝΟΚΥΤΤΑΡΙΝΟΥΧΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ

σπάρτα

Ινώδεις καλλιέργειες (λινάρι, κάνναβη, κενάφ, τσουκνίδα, ινώδες σόργο κλπ.) και πολυετή αγρωστώδη φυτά (switchgrass, καλάμι, μίσχανθος, φαλαρίδα).

null

ΑΜΥΛΟΥΧΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ

σπάρτα

Γλυκό σόργο, δημητριακά, ζαχαρότευτλα.

null

ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ

σπάρτα

Λεβάντα