Το μερίδιο αγοράς των βιο-προϊόντων στην ΕΕ28 παρουσιάζει μια ταχέως αναπτυσσόμενη τάση, ως αποτέλεσμα της αυξημένης ευαισθητοποίησης και της διαθεσιμότητας των προϊόντων στις αγορές της ΕΕ. Για παράδειγμα, στην Ευρώπη μπορούν να επισημανθούν οι ακόλουθες Βιομηχανίες βιο-προϊόντων:

  • Το 2010, η Ευρωπαϊκήχημική βιομηχανία χρησιμοποίησε περίπου 8-10% ανανεώσιμα υλικά για την παραγωγή διαφόρων χημικών ουσιών και πολυμερών. Εκτιμάται ότι στην ΕΕ έως το 2030 θα αντικατασταθεί μέχρι και το 30% των χημικών ουσιών και υλικών που έχουν ως βάση το πετρέλαιο με εναλλακτικές λύσεις βιολογικής προέλευσης.
  • Η αξία της αγοράς βιο-πλαστικών της ΕΕ υπολογίστηκε σε περίπου 485 εκατ. € το 2013, με πιθανή αύξηση στα 900 εκατ. € το 2017 και σε 1,4 δισ. το 2020 (55% αύξηση).
  • Η αγορά βιο-λιπαντικών, αξίας 410 εκατομμυρίων € το 2010, θα φτάσει τα 640 εκατομμύρια € το 2020 (αύξηση 56%).
  • Η αξία της αγοράς επιφανειοδραστικών βιο-ουσιών αναμένεται να αυξηθεί σε περίπου 1,3 δισ. € το 2030 ενώ αυτή τη στιγμή είναι 680 εκατομμύρια € (αύξηση 91%).
  • Η αγορά δομικών βιο-υλικών εξακολουθεί να είναι λιγότερο ανεπτυγμένη σε πολλές χώρες, αλλά αυξάνεται το ενδιαφέρον στον κατασκευαστικό κλάδο για εναλλακτικές λύσεις ουδέτερες ως προς το CO2.

Στον τομέα αυτό, μπορεί να επισημανθεί η Κοινή Επιχείρηση των Βιομηχανιών Βιο-Προϊόντων (BBI JU) Η BBI JU είναι μια σύμπραξη δημόσιου-ιδιωτικού τομέα ύψους 3,7 δισεκατομμυρίων € μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Κοινοπραξίας Βιομηχανιών Βιο-Προϊόντων (BIC), που δημιουργήθηκε για να δώσει ώθηση στους τομείς των βιο-υλικών ώστε να βρουν νέους τρόπους με τη δημιουργία νέων στρατηγικών και στόχων. Εφαρμόζει πρόγραμμα έρευνας και καινοτομίας μέσω ανοικτών προσκλήσεων υποβολής προτάσεων που λειτουργεί στο πλαίσιο του προγράμματος «Ορίζοντας 2020».