Οι Ομάδες Συναντήσεων συγκεντρώνουν 20 εμπειρογνώμονες με διαφορετικό υπόβαθρο, συμπεριλαμβανομένων αγροτών, ερευνητών, συμβούλων και εκπροσώπων των γεωργικών επιχειρήσεων. Οι ομάδες συλλέγουν και συνοψίζουν γνώσεις σχετικά με τις βέλτιστες πρακτικές σε συγκεκριμένους τομείς, καταγράφοντας τα προβλήματα καθώς και ευκαιρίες και λύσεις.

30 ομάδες συναντήσεων έχουν προωθηθεί μέχρι στιγμής από την EIP-AGRI, ενώ νέες ομάδες θα υποστηριχθούν τα προσεχή έτη. Προς το παρόν, η συνεισφορά των μη τροφικών καλλιεργειών στη βιο-οικονομία έχει αντιμετωπιστεί μόνο σε ορισμένες ομάδες συναντήσεων. Έτσι, ένας από τους στόχους του Δικτύου PANACEA είναι να προωθήσει επιτυχώς τη δημιουργία μιας νέας Ομάδας Συναντήσεων για τις ΜΤΚ.