Η πλατφόρμα PANACEA θα είναι μια ανοιχτή, δωρεάν πλατφόρμα που θα επιτρέπει στους χρήστες:

  • Να περιηγηθούν και να αξιολογήσουν μη τροφικές καλλιέργειες (ΜΤΚ) κοντά στην γεωργική πρακτική μέσω επιδεικτικών βίντεο παραγωγής καλλιεργειών-στόχων και αποδεικτικών στοιχείων σχετικά με τα οφέλη τους χάρη στο εύκολα κατανοητό υλικό.
  • Να αξιολογήσουν τα οφέλη που συνδέονται με τη μετάβαση σε νέες ΜΤΚ καλλιέργειες.
  • Να αναζητήσουν τις απαιτήσεις σε πρώτες ύλες της βιομηχανίας βιο-προϊόντων, κατηγοριοποιημένων ανά καλλιέργεια και τύπο βιομηχανίας.
  • • Να επικοινωνούν, να ανταλλάσσουν και να μοιράζονται πληροφορίες, απαιτήσεις και ιδέες μεταξύ αγροτών, βιομηχανίας και έρευνας.

Η πλατφόρμα PANACEA θα τεθεί σε λειτουργία το Νοέμβριο του 2018.