EIP-AGRI inovacijų modelis spartina perkėlimą iš laboratorijos į praktiką. EIP-AGRI laikosi „interaktyvių naujovių modelio“, kuris sujungia konkrečius veikėjus (pvz., ūkininkus, konsultantus, mokslininkus, įmones ir kt.), kad galėtų dirbti kartu daugelio dalyvių projektuose, norint rasti konkretaus klausimo sprendimą arba sukurti konkrečią galimybę.

Šiose vadinamosiose Operacinėse Grupėse, bus kuriamos naujos įžvalgos ir idėjos, o esamos netiesioginės žinios bus įtrauktos į konkrečius sprendimus, kurie bus greičiau įgyvendinami. Toks požiūris paskatins inovacijas iš visų pusių ir padės tiksliau pasirinkti mokslinių tyrimų darbotvarkę.

>Veiklos grupės yra vietinio lygiu grupės su žmonėmis iš skirtingų aplinkų – pvz., ūkininkai, mokslininkai, konsultantai, įmonės, nevyriausybinės organizacijos – sukurtos siekiant rasti naujovišką bendros problemos sprendimą arba praktiškai išbandyti novatorišką idėją. Veiklos grupės sukurtus rezultatus ir žinias reikia dalintis per EIP-AGRI tinklą, kad būtų naudinga visam sektoriui.

TES kaimo plėtros politika suteikia konkrečias galimybes steigti ir finansuoti veiklos grupes 2014-2020 m. laikotarpiu. Tai atliekama per Kaimo plėtros programas, kurias kuria kiekviena valstybė narė ar regionas. Šios programos gali teikti finansinę paramą veiklos grupėms, kurios nori kurti, išbandyti ir taikyti novatoriškus metodus.

Šiuo metu ES veikia daugiau kaip 300 veiklos grupių. PANACEA palaikys ryšius ir įtrauks į tinklo nacionalinio ir ES lygio vertės grandies renginius tas veiklos grupes, kurios sutelkia dėmesį į ne maisto produktus.