Biologinių produktų, kurie yra alternatyva iškastinio kuro šaltiniams, ir jų svarba, kuriant tvarią ekonomiką, pagrįstą atsinaujinančiomis medžiagomis Europoje, buvo pripažinti ES 2020 strategijoje ir “Inovacijos siekiant tvaraus augimo: bio-ekonomika” Europai ” strategijoje.

Europos Komisija skiria išteklius, siekdama geriau ištirti visą Europoje naudojamą biomasę ir jos panaudojimą bei įvertinti biotechnologinių sprendimų veiksmingumą, taikant gyvavimo ciklo analizę. Komisija atliko Biologinės ekonomikos strategijos peržiūrą ir su ja susijusios veiklos planą 2017 m. ir atnaujino jį 2018 m.

Europoje yra daugybė įprastų tradicinių biologinių pramonės šakų, įskaitant žemės ūkį, maisto, pašarų, pluošto, miško pramones, medienos masės ir popieriaus, medienos produktų, cheminių medžiagų, biokuro ir bioenergijos pramones. Apskaičiuota, kad šiuo metu Europos bio-ekonomika siekia apie 2 trilijonus eurų, o joje dirba apie 22 milijonai žmonių, o perspektyvos tolesniam augimui atrodo labai perspektyvios.

šaltinis: JRC, Bioeconomy Report 2016, EUR 28468 EN – 2017

Perėjimas prie biologinės ekonomikos turi didelį ekonomikos augimo, kaimo plėtros ir mažėjančios priklausomybės nuo iškastinio kuro potencialą, tačiau reikia spręsti daugelį problemų, pvz., 1) sėkmingai parduoti tvarius produktus, turinčius didelį rinkos potencialą, 2) patikimą ir nebrangų tvariai gaminamos biomasės tiekimą; 3) geresnį biomasės gamintojų ir perdirbimo pramonės ryšį.

PANACEA tinklas išspręs du paskutinius uždavinius, kuriais siekiama padidinti NMA tiekimą įvairioms biologinėms pramonės šakoms ir suvienyti biomasės gamintojus ir biologinės pramonės šakas į naujas vertės grandis.