Biologinių produktų rinkos dalis ES-28 šalyse yra sparčiai auganti tendencija, nes ES rinkoje didėja informuotumas ir produktų prieinamumas. Pavyzdžiui, Europoje gali būti akcentuojamos tokios bio-pramonės šakos:

  • 2010 m. Europos chemijos pramonė naudojo apie 8-10 % atsinaujinančių medžiagų, gaminant įvairias chemines medžiagas ir polimerus. Apskaičiuota, kad ES iki 2030 metų iki 30 % mineralinių aliejaus pagrindu pagamintų cheminių medžiagų turi būti pakeista biologinėmis alternatyvomis.
  • 2013 metais ES bio-plastiko rinka sudarė apie 485 milijonus eurų, o galimas padidėjimas iki 2017 m. turėtų būti 900 milijonų eurų, o 2020 m. – iki 1,4 milijardo (padidės 55 %).
  • Biologinių tepalų rinka, kurios vertė 2010 m. sudarė 410 milijonų eurų, 2020 m. sieks 640 milijonų eurų (56 % augimas).
  • Tikimasi, kad biologinių aktyviųjų paviršiaus medžiagų rinka iki 2030 m. padidės iki maždaug 1,3 mlrd. EUR; kai šiuo metu yra 680 milijonų eurų (augimas 91 %).
  • Biologinių statybinių medžiagųrinka vis dar yra mažiau išvystyta daugelyje šalių, tačiau pastatų pramonės sektoriuje susidomėjimas vis didėja kaip alternatyvos neutraliam CO2.

Šioje srityje gali būti pabrėžta Bio-pramonės jungtinis įsipareigojimas (BBI JU) yra 3,7 mlrd. EUR viešojo ir privataus sektorių partnerystė tarp Europos Komisijos ir bio-pramonės konsorciumo (BIC), sukurta siekiant paskatinti bio-sektorius rasti naujų būdų bendradarbiaujant kuriant naujas strategijas ir tikslus.
Ji įgyvendina mokslinių tyrimų ir inovacijų programą, vykdydama atvirus kvietimus siūlymams, kurie vyksta pagal Horizontas 2020.