Kaip teminis tinklas, PANACEA rinks esamas, bet nepakankamai naudojamas mokslines žinias ir geriausią praktiką, kad ji būtų paruošta praktikams naudotis per prieinamas ir suprantamas medžiagas, išteklius ir priemones, ir sutelks mokslininkus, ūkininkų bendruomenę ir pramonę, kad būtų pateikti nauji moksliniai tyrimai ir inovacijų idėjos iš praktikos.

Šiuo tikslu PANACEA vykdys tokias veiklas 10-yje tikslinių šalių: Prancūzijoje, Graikijoje, Italijoje, Lietuvoje, Nyderlanduose, Lenkijoje, Portugalijoje, Rumunijoje, Ispanijoje ir Jungtinėje Karalystėje.

VERTĖS GRANDINIŲ RENGINIAI

Vertingų grandžių renginiai atitiks tikslinių augalų grandis su atitinkamomis rinkomis, sutelkiant dėmesį į vieną ar daugiau iš 4 NMA kategorijų, kurias apima PANACEA. Kiekvienoje tikslinėje šalyje vyks du vertingų grandžių renginiai.

Bus nustatyti ir įvertinti perspektyviausi NMA, bus paskleistos NMA sėkmės istorijos bei išvados po konsultacijų su ūkininkais ir bio-pramonės įmonėmis apie NMA vaidmenį bio-ekonomikai.

Taip pat bus vykdomi lygiagretūs susitikimai ir B2B susirinkimai, skirti nustatyti naujas vertės grandis, atitinkančias galutinių vartotojų poreikius ir inovacinių projektų idėjas. Renginių rezultatai leis PANACEA nustatyti nacionalinius veiksmų planus, kuriuose pateikiamos rekomendacijos dėl tolesnio NMA įtraukimo į nacionalines žemės ūkio sistemas.

Remiantis žiniomis ir informacija, surinkta nacionalinių vertės grandžių renginių metu, trys plataus ES mąsto renginiai bus suorganizuoti Prancūzijoje, Lenkijoje ir Ispanijoje, kuriuose daugiausia dėmesio bus skiriama aliejiniams, lignoceliulioziniams ir angliavandeniniams/karbohidratiniams augalams.

MOKYMŲ VEIKLA

Padidėjęs NMA skverbimas į žemės ūkio sistemas reikalauja skleisti ir perduoti NMA praktiką, NMA modelių sėkmės istorijas ir atvejus, sudarančius visą vertės grandinę.

Šiuo tikslu PANACEA 10-yje šalių rengs mokymo kursus, pritaikytus trijų skirtingų tikslinių grupių poreikiams:

  • Agronomams: Daugiausia dėmesio skiriant NMA auginimui ir visai jų gamybos grandinei, nurodant jiems įrankius įtraukti gamintojus į grandinę.
  • Ūkininkams: dėmesys parodant ir pritaikant sėkmės istorijas.
  • Žemės ūkio studentams: sutelkiant dėmesį į tikslinį NMA auginimą.

Jei jus domina dalyvavimas PANACEA veikloje 10-yje tikslinių šalių, galite susisiekti su PANACEA partneriu, esančiu jūsų šalyje.