PANACEA tinklo tikslas skleisti ne maisto paskirties augalų auginimo praktines žinias ir bendradarbiauti su mokslininkais, pramone ir ūkininkų bendruomene, siekiant padidinti nemaistinių augalų indėlį į Europos bio-ekonomikos strategiją.

Ne maistui auginami augalai (NMA) yra tie, kurie nenaudojami maisto grandyse, bet yra naudojami gaminant įvairius biologinius produktus, įskaitant polimerus, tepalus, statybines medžiagas, farmacijos produktus, taip pat bioenergiją ir kurą. Šiuo metu Europoje galima rasti daug NMA plantacijų, skirtų biologiniams produktams gaminti ir bioenergijai.

Nepaisant didelių investicijų į mokslinius tyrimus ir plėtrą, NMA Europos žemės ūkyje nėra plačiai paplitę, daugiausia dėl pokyčių tiekimo grandinėse, taip pat politikos ir investicijų skatinimo spragų. Didėjantis žaliavų poreikis bio-pramonės šakoms leidžia NMA sėkmingai skverbtis į ES žemės ūkį.

Šiame kontekste PANACEA tinklo uždavinys yra didinti NMA skverbimosi į ES žemės ūkį ir bio-ekonomiką siekiant šių tikslų:

 • Šiame kontekste PANACEA tinklo uždavinys yra didinti NMA skverbimosi į ES žemės ūkį ir bio-ekonomiką siekiant šių tikslų INVENTORIOUS.
 • Analizuoti ir prisidėti prie vaidmens, kurį NMA gali atlikti Europos KAIMO ATGIMIMUI , atsižvelgiant į ūkininkų ir biologinių pramonės šakų poreikius ir interesus.

 • Sukurti interaktyvias DAUGIAVEIKSMES BENDRUOMENES 10-yje šalių, įtraukiant daug mokslo, pramonės ir žemės ūkio srities subjektų, kurie palengvins diegiamų NMA sprendimų sklaidą, įtraukimą ir novatoriškų idėjų platinimą.

 • Pravesti ūkininkams, agronomams ir žemės ūkio studentams MOKYMUS apie į praktiką orientuotas žinias ir konkrečias NMA vertės grandines.

 • Plėtoti internetinę PANACEA PLATFORMA, kuri siūlo žinių pasikeitimo, tinklų kūrimo, NMA plėtros ekonominių ir aplinkosauginių aspektų vertinimo paslaugas ūkininkams, agronomams ir bio-pramonės šakų atstovams.

 • APJUNGTI kartu su kitomis atitinkamomis ES iniciatyvomis, pvz., EIP-AGRI, kitais teminiais tinklais ir veiklos grupėmis, užtikrinant ilgalaikį tinklo rezultatų tvarumą.

PANACEA tinklas yra finansuojamas pagal ES programą Horizontas 2020 ir paremtas EIP-AGRI.

 • 3 metai

  Pradedant nuo 2017 m. lapkričio mėnesio

 • 1,999,500.00 eurų

  Biudžetas finansuojamas Horizontas 2020

 • 18 partnerių

  Iš 10 šalių

 • +250 ūkininkų & +100 pramonės įmonių

  konsultuojamų apie ne maisto paskirties augalų pokyčiu ir galimybes

 • +850 suinteresuotųjų šalių

  Įtrauktų į nacionalinius ir ES renginius

 • +750 apmokytųjų

  Ūkininkai, agronomai, studentai

 • +ne maisto paskirties augalų pavyzdžiai

  Praktiniai sprendimai ir pritaikymai

 • +1000 registruotų naudotojų

  PANACEA Platformoje

Kaip teminis ne maistui auginamų augalų (NMA) tinklas, PANACEA surinks esamas, bet nepakankamai naudojamas mokslines žinias ir geriausią praktiką, kad ji būtų paruošta naudotis praktikams per prieinamas ir suprantamas medžiagas, išteklius ir priemones, kurios praturtina EIP-AGRI duomenų bazę konkrečiais sprendimais, kuriuos ūkininkai gali lengvai įgyvendinti.

PANACEA veikla vyks tiek nacionaliniu lygmeniu, dešimtyje valstybių narių, Prancūzijoje, Graikijoje, Italijoje, Lietuvoje, Nyderlanduose, Lenkijoje, Portugalijoje, Rumunijoje, Ispanijoje ir Jungtinėje Karalystėje (žr. PANACEA savo šalies skyriuje), tiek visoje Europoje, kadangi internetinė PANACEA platforma palengvins rezultatų sklaidą ir sąveiką tarp suinteresuotųjų šalių iš visos Europos.

PANACEA yra suskirstyta į 7 darbo paketus, sukurtus norint pasiekti rezultatų: