Grupy fokusowe skupiają 20 ekspertów z różnych środowisk, w tym rolników, naukowców, doradców i przedstawicieli branży rolniczej. Grupy zbierają i podsumowują wiedzę na temat najlepszych praktyk w danej dziedzinie, wymieniając problemy oraz możliwości i rozwiązania.

Do tej pory EIP-AGRI promowało 30 grup fokusowych, ale w nadchodzących latach powstaną nowe. Na razie temat roślin nieżywnościowych w biogospodarce został poruszony tylko w niektórych grupach fokusowych. Tak więc jednym z celów sieci PANACEA jest skuteczne promowanie tworzenia nowych Grup Fokusowych na temat RNŻ.