Model innowacji w ramach EIP-AGRI wykracza poza przyspieszenie transferu z laboratorium do praktyki. EIP-AGRI wykorzystuje „interaktywny model innowacji”, który skupia określone podmioty (np. rolników, doradców, badaczy, przedsiębiorstwa itp.), aby współpracować w projektach obejmujących wiele podmiotów w celu znalezienia rozwiązania konkretnego problemu lub opracowania konkretnej możliwości.

W tak zwanych Grupach Operacyjnych, powstają nowe spostrzeżenia i pomysły, a istniejąca wiedza ukryta zostanie wbudowana w skoncentrowane rozwiązania, które można szybciej wdrożyć w życie. Takie podejście pobudzi innowacje ze wszystkich stron, a także pomoże ukierunkować program badań.

>Grupy operacyjne to grupy na poziomie lokalnym, w których biorą udział ludzie z różnych środowisk – tacy jak rolnicy, naukowcy, doradcy, firmy, organizacje pozarządowe. Ich celem jest znalezienie innowacyjnego rozwiązania wspólnego problemu lub przetestowania innowacyjnego pomysłu w praktyce. Wyniki i wiedza opracowane przez grupę operacyjną muszą być przekazywane za pośrednictwem sieci EIP-AGRI, aby mogła ona przynieść korzyści całemu sektorowi.

Polityka rozwoju obszarów wiejskich UE stwarza szczególne możliwości w zakresie tworzenia i finansowania grup operacyjnych w latach 2014-2020. Odbywa się to za pośrednictwem programów rozwoju obszarów wiejskich opracowywanych przez każde państwo członkowskie lub region. Programy te mogą zaoferować wsparcie finansowe grupom operacyjnym, które chcą opracowywać, testować i stosować innowacyjne podejścia.

Obecnie w UE działa ponad 300 grup operacyjnych. PANACEA skontaktuje się i zaangażuje grupy operacyjne skupiające się na uprawach nieżywnościowych w wydarzenia dotyczące łańcucha wartości Sieci na poziomie krajowym i unijnym.