Udział rynkowy produktów pochodzenia biologicznego w UE28 charakteryzuje się szybkim wzrostem, w wyniku wzrostu świadomości i dostępności produktów na rynkach UE. Na przykład w Europie można wyróżnić następujące branże oparte na substancjach biologicznych:

  • W 2010 r. Europejski przemysł chemiczny wykorzystywał około 8-10% materiałów odnawialnych do produkcji różnych substancji chemicznych i polimerów. Szacuje się, że w UE do 30% chemikaliów i materiałów na bazie olejów mineralnych zostanie zastąpionych alternatywami środkami biologicznymi do roku 2030.
  • Rynek bioplastików w UE oszacowano na około 485 mln EUR w 2013 r., z możliwością zwiększenia do 900 mln EUR w 2017 r. i 1,4 mld w 2020 r. (wzrost o 55%).
  • Rynek biosmarów o wartości 410 mln EUR w 2010 r. osiągnie poziom 640 mln EUR w 2020 r. (wzrost o 56%).
  • Oczekuje się, że rynek bioaktywnych środków powierzchniowo czynnych wzrośnie do około 1,3 mld EUR w 2030 r .; podczas gdy obecnie wynosi 680 milionów EUR (wzrost o 91%).
  • Rynek biomateriałów budowlanych opartych na surowcach pochodzenia biologicznego jest w dalszym ciągu słabiej rozwinięty w wielu krajach, ale zyskuje coraz większe zainteresowanie ze strony sektora budownictwa, jako neutralny pod względem emisji CO2.

W tym obszarze można wyróżnić Bio-Based Industries Joint Undertaking (BBI JU) (wspólne przedsięwzięcie spółek opartych na biosurowcach). Bio-Based Industries Joint Undertaking (BBI JU) jest partnerstwem publiczno-prywatnym o wartości 3,7 miliarda euro, zawarte między Komisją Europejską a konsorcjum przemysłu opartego na surowcach pochodzenia biologicznego (BIC), ustanowione w celu dostarczenia bodźców sektorom opartym na surowcach pochodzenia biologicznego do znalezienia nowych sposobów współpracy, poprzez tworzenie nowych strategii i celów. Realizuje program badań i innowacji poprzez otwarte zaproszenia do składania wniosków, które działają w ramach programu Horyzont 2020.