Rola bioproduktów jako alternatywy dla odpowiedników paliw kopalnych i ich znaczenie dla rozwoju zrównoważonej gospodarki opartej na materiałach odnawialnych w Europie została uznana w Strategii UE 2020 oraz w dokumencie “Innowacje na rzecz zrównoważonego wzrostu“ Innovating for Sustainable Growth: A Bioeconomy for Europe” (Biogospodarka dla Europy: Strategia biogospodarki dla Europy).

Komisja Europejska poświęca zasoby, aby lepiej zbadać ogólną biomasę dostępną w Europie i jej zastosowania oraz ocenić efektywność rozwiązań opartych na biozasobach poprzez ocenę cyklu życia. Komisja przeprowadziła Przegląd strategii dotyczącej biogospodarki Review of the Bio-economy strategy i związanym z nim planem działania w 2017 r. oraz zaktualizuje go w 2018 r.

W Europie istnieje wiele tradycyjnych sektorów opartych na bioproduktach, w tym rolnictwo, żywność, pasze, włókno, przemysł leśny, przemysł celulozowo-papierniczy i drzewny, przemysł chemiczny, biopaliwa i bioenergetyka. Szacuje się, że europejska biogospodarka ma obecnie przybliżoną wartość rynkową wynoszącą ponad 2 biliony EUR i zatrudnia około 22 miliony osób, a z perspektywy dalszego wzrostu wyglądają bardziej niż obiecująco.

Source: JRC, Bioeconomy Report 2016, EUR 28468 EN – 2017

Zmiana na biogospodarkę ma ogromny potencjał pod względem wzrostu gospodarczego, rozwoju obszarów wiejskich i zmniejszenia uzależnienia od paliw kopalnych, ale wymaga rozwiązania wielu problemów, takich jak 1) udany marketing zrównoważonych produktów o dużym potencjale rynkowym, 2) stałe, niezawodne i niedrogie dostawy biomasy wyprodukowanej w sposób zrównoważony oraz 3) lepsze powiązanie między producentami biomasy a przemysłem przetwórczym.

SIEĆ PANACEA zmierzy się z dwoma ostatnimi wyzwaniami, mając na celu zwiększenie wykorzystania RNŻ w różnych gałęziach bioprzemysłu oraz dostosowanie producentów biomasy do przemysłu opartego na surowcach pochodzenia biologicznego do nowych łańcuchów wartości.