Jako sieć tematyczna PANACEA zbierze istniejącą, ale niewystarczająco wykorzystaną wiedzę naukową i najlepsze praktyki, przez co będzie gotowa do wykorzystania przez praktyków dzięki dostępnym i zrozumiałym materiałom, zasobom i narzędziom oraz zgromadzi badania, społeczność rolników i przemysł, aby zgromadzić nowe badania i pomysły na innowacje pochodzące z praktyki.

W tym celu PANACEA będzie realizować następujące działania w 10 krajach docelowych: Francji, Grecji, Włoszech, Litwa, Holandii, Polsce, Portugalii, Rumunii, Hiszpanii i Wielkiej Brytanii.

WYDARZENIA ZWIĄZANE Z ŁAŃCUCHEM WARTOŚCI

VWydarzenia związane z łańcuchem wartości będą odpowiadać docelowym łańcuchom produkcji roślin, a odpowiednie rynki będą koncentrować się na jednej lub więcej z 4 kategorii RNŻ, którymi zajmuje się PANACEA. W każdym kraju docelowym będą odbywać się dwa wydarzenia związane z łańcuchem wartości.

Rozpowszechnione zostaną najlepiej zidentyfikowane i ocenione praktyki RNŻ, historie sukcesu RNŻ oraz wnioski z konsultacji z rolnikami i przemysłem opartym na surowcach biologicznych na temat roli RNŻ w biogospodarce.

Ponadto, prowadzone będą równoległe sesje matchmakingowe i spotkania business-to-business (B2B) w celu identyfikacji nowych łańcuchów wartości, potrzeb użytkowników końcowych oraz pomysłów na projekty innowacyjne. Wyniki powyższych działań pozwolą PANACEA zdefiniować krajowe mapy z zaleceniami dotyczącymi dalszego rozpowszechniania RNŻ w krajowych systemach rolnych.

W oparciu o wiedzę i informacje zebrane w ramach krajowych wydarzeń związanych z łańcuchem wartości, we Francji, Polsce i Hiszpanii zorganizowane zostaną trzy ogólnoeuropejskie wydarzenia dotyczące łańcucha wartości, koncentrujące się na uprawach roślin oleistych, lignocelulozowych i cukrowych.

DZIAŁALNOŚĆ SZKOLENIOWA

Zwiększone rozpowszczechnienie RNŻ w systemach rolniczych wymaga upowszechniania i przekazywania do praktyk RNŻ, modeli RNŻ i działań łączących cały łańcuch wartości..

W tym celu PANACEA zapewni kursy szkoleniowe w 10 krajach, dostosowane do potrzeb trzech różnych grup docelowych:

  • Doradcy/agronomowie: Koncentracja na docelowej produkcji roślin RNŻ i całym łańcuchu produkcyjnym, przygotowując narzędzia umożliwiające powiązanie producentów z łańcuchem wartości.
  • Rolnicy: Koncentracja na przekazywaniu i demonstrowaniu historii sukcesu.
  • Studenci z rolnictwa: Koncentracja na docelowej produkcji roślin RNŻ.

Jeśli jesteś zainteresowany uczestnictwem w działaniach PANACEA w 10 krajach docelowych, możesz skontaktować się z partnerem PANACEA znajdującym się w twoim kraju.