Platforma PANACEA będzie otwartą i bezpłatną platformą umożliwiającą użytkownikom:

  • Przegląd i ocenę roślin nieżywnościowych (RNŻ) poprzez demonstracyjne filmy przedstawiające produkcję docelowych roślin i dowody na ich korzyści dzięki łatwym do zrozumienia materiałom.
  • Ocenę korzyści związaną z przejściem na nowe uprawy RNŻ.
  • Przegląd zapotrzebowania przemysłu na surowce pochodzenia biologicznego, według kategorii upraw i przemysłu
  • Komunikowanie się, wymianę i dzielenie się informacjami, potrzebami i pomysłami między rolnikami, przemysłem i badaniami.

Platforma PANACEA będzie działać od listopada 2018 r.