Sieć PANACEA ma na celu rozpowszechnianie bliskich praktyce przypadków dotyczących zastosowaia roślin nieżywnościowych oraz współpracy między środowiskami badawczymi, przemysłowymi i rolnikami, aby zwiększyć udział upraw roślin nieżywnościowych w Europejskiej Strategii na rzecz Bio-gospodarki.

Rośliny nieżywnościowe (RNŻ) to takie, które nie uczestniczą w łańcuchach produkcji żywności i są wykorzystywane do wytwarzania szerokiej gamy bioproduktów, w tym polimerów, smarów, materiałów budowlanych, farmaceutyków, a także bioenergii i paliw. Obecnie w Europie można znaleźć wiele plantacji RNŻ, ukierunkowanych na produkcję bio-produktów i bioenergii.

Jednak pomimo znacznych inwestycji w badania i rozwój, technologie RNŻ nie są szeroko rozpowszechnione w europejskim rolnictwie, głównie ze względu na wyzwania w łańcuchach dostaw, a także luki w polityce i zachęcaniu do inwestycji. Dlatego rosnące zapotrzebowanie na surowce do zaopatrywania przemysłu opartego na surowcach biologicznych sprawia, że skuteczna penetracja RNŻ w rolnictwie UE jest niezbędna.

W tym kontekście sieć PANACEA podejmuje wyzwanie zwiększenia penetracji RNŻ w unijnym rolnictwie i bio-gospodarce, biorąc pod uwagę następujące cele:

 • Opracowanie i rozpowszechnianie WYKAZÓW wyników naukowych w praktyce w zakresie zrównoważonej produkcji RNŻ.
 • Analizę i wniesienie wkładu w rolę, jaką RNŻ może odegrać w ODNOWIE OBSZARÓW WIEJSKICH Europy, biorąc pod uwagę potrzeby i zainteresowania przemysłu rolnego i przemysłu opartego na surowcach pochodzenia biologicznego.

 • Kreowanie interaktywnych WIELOPODMIOTOWYCH SPOŁECZNOŚCIw 10 krajach, angażując szeroki wachlarz podmiotów z branży naukowej, przemysłowej i rolniczej, które ułatwią rozpowszechnianie praktycznych rozwiązań RNŻ oraz wychwytywanie i rozpowszechnianie innowacyjnych pomysłów.

 • Prowadzenie SZKOLEŃ dla rolników, agronomom/doradcom i studentom rolnictwa w zakresie praktycznej wiedzy na temat konkretnych łańcuchów wartości NFC.

 • Opracowanie internetowej PLATFORMY PANACEA, oferującej usługi rolnikom, agronomom/ doradcom i branżom opartym na surowcach pochodzenia biologicznego w celu wymiany wiedzy, networkingu, oceny ekonomicznych i środowiskowych aspektów RNŻ oraz dopasowania stron podaży i popytu do nowych projektów i inicjatyw.

 • SIEĆ wraz z innymi istotnymi inicjatywami UE, takimi jak EIP-AGRI, inne sieci tematyczne i grupy operacyjne, zapewniające trwałość w perspektywie długoterminowej wyników sieci.

Sieć PANACEA jest finansowana z unijnego programu Horizon 2020 i wspierana przez EIP-AGRI.

 • 3 lata

  Rozpoczęcie projektu w listopadzie 2017

 • 1,999,500.00 €

  Budżet projektu finansowany przez Horizon 2020

 • 18 partnerów

  Pochodzących z 10 krajów

 • +250 rolników i +100 skonsultowanych firm

  O wyzwaniach i szansach związanych z uprawami roślin nieżywnościowych

 • +850 interesariuszy

  Zaangażowanych w wydarzeniach krajowych i na szczeblu UE

 • +750 przeszkolonych osób

  Rolnicy, agronomowie/doradcy i studenci

 • +200 studiów przypadku RNŻ

  Rozwiązania bliskie praktyce, rozwiązania i aplikacje

 • +1000 zarejestrowanych uczestników

  W Platformie PANACEA

Jako sieć tematyczna ds. roślin nieżywnościowych (RNŻ), PANACEA zbierze istniejącą, ale niewystarczająco wykorzystaną wiedzę naukową i najlepsze praktyki, dzięki czemu będą gotowe do użycia przez praktyków dzięki dostępnym i zrozumiałym materiałom, zasobom i narzędziom, które wzbogacą bazę danych EIP-AGRI konkretnymi rozwiązaniami, które rolnicy będą mogli łatwo wdrożyć.

Działania PANACEA będą miały miejsce zarówno na poziomie krajowym, w 10 państwach członkowskich, Francji, Grecji, Włoszech, Łotwie, Holandii, Polsce, Portugalii, Rumunii, Hiszpanii i Wielkiej Brytanii (patrz część PANACEA w Twoim kraju), jak i na poziomie europejskim, ponieważ internetowa platforma PANACEA ułatwi rozpowszechnianie wyników i interakcji między zainteresowanymi stronami z całej Europy.

PANACEA składa się z 7 pakietów roboczych, opracowanych w celu dostarczenia wyników: