Sieci tematyczne są szczególnym formatem projektów wielopodmiotowych promowanych przez EIP-AGRI i finansowanych z unijnego programu Horyzont 2020, pracującym nad określonym tematem. Łączą one ludzi zarówno z nauki, jak i praktyki, tworząc użyteczne i praktyczne rezultaty. Sieci tematyczne są finansowane w ramach programu Horyzont 2020.
Dwa główne cele Sieci tematycznych to:

  • • Gromadzenie istniejącej wiedzy naukowej i najlepszych praktyk, które są bliskie realizacji, ale jeszcze niewystarczająco gotowe do wdrożenia przez rolników i leśników.
  • • Przełożenie tej wiedzy na łatwo zrozumiałe materiały dla użytkowników końcowych, takie jak krótkie, informacyjne zalecenia i rozwiązania („streszczenia praktyki”), ulotki, wytyczne i materiały audiowizualne (zdjęcia, klipy wideo itp.). Materiał ten będzie dostępny długo po zakończeniu projektu przez główne kanały rozpowszechniania, z których często korzystają rolnicy, a także za pośrednictwem strony internetowej EIP-AGRI.

Oprócz PANACEA, w ramach programu Horizon 2020 sfinansowano inne sieci tematyczne. Możesz odwiedzać ich strony internetowe, subskrybować ich wiadomości, nawiązywać kontakty za pośrednictwem swoich kont w mediach społecznościowych pod tym linkiem.

Sieci o tematyce horyzontalnej

AGRI-SPIN: Space for Agricultural Innovation.

HNV-link: High Nature Value Farming: Learning, Innovation and Knowledge.

SMART-AKIS: European Agricultural Knowledge and Innovation Systems (AKIS) towards innovation-driven research in Smart Farming Technology.

AGRIFORVALOR: Bringing added value to agriculture and forest sectors by closing the research and innovation divide.

AFINET: Agroforestry Innovation Networks.

Inno4Grass: Shared Innovation Space for Sustainable Productivity of Grasslands in Europe.

SKIN: Short supply chain Knowledge and Innovation Network.

Sieci o uprawach

OK-Net-Arable: Organic Knowledge Network Arable.

FERTINNOWA: Transfer of INNOvative techniques for sustainable WAter use in FERtigated crops.

WINETWORK: Network for the exchange and transfer of innovative knowledge between European wine-growing regions to increase the productivity and sustainability of the sector.

EUFRUIT: EU Fruit Network.

CERERE: CEreal REnaissance in Rural Europe: embedding diversity in organic and low-input food systems.

Sieci o inwentarzu żywym

HENNOVATION: Practice-led innovation supported by science and market-driven actors in the laying hen and other livestock sectors.

EuroDairy: A Europe-wide thematic network supporting a sustainable future for EU dairy farmers.

4D4F: Data Driven Dairy Decisions 4 Farmers.

EU PiG: EU Pig Innovation Group.

SheepNet: Sharing Expertise and Experience towards sheep Productivity through NETworking.