Darmowy dostęp do danych

Działalność sieci PANACEA jest zgodna z polityką otwartego dostępu Open Access policy w ramach programu Horizon 2020 i wytycznymi otwartego pilotowania danych badawczych Guidelines of the Open Research Data Pilot.
Plan Zarządzania Danymi PANACEA opisuje, w jaki sposób projekt jest powiązany z EIP-AGRI, a także europejskim agregatorem tematycznym agINFRA w celu rozpowszechniania wyników badań w odpowiednich kanałach europejskich i globalnych, takich jak OpenAIRE, Global Open Data for Agriculture i Nutrition-GODAN i Big Data Europe.

Możesz uzyskać dostęp do publikacji naukowych i danych badawczych na stronie PANACEA Network w OpenAIRE.