Accesează datele de cercetare

Activitățile din cadrul rețelei PANACEA sunt conforme cu Politica Orizont 2020 și cu Ghidul pilot privind datele deschise pentru cercetare.
Planul de management al datelor PANACEA descrie modul în care proiectul este conectat cu PEI-AGRI, precum și agregatorul tematic european al agenției agINFRA, pentru a-și difuza rezultatele cercetării în canalele europene și globale relevante, cum ar fi OpenAIRE, Global Open Data for Agriculture și Nutriție-GODAN și Big Data Europe.

Puteți accesa publicațiile științifice și datele de cercetare din pagina rețelei PANACEA în OpenAIRE.