PANACEA este o rețea tematică promovată de PEI-AGRI și finanțată de programul Orizont 2020 al UE. 

Parteneriatul European pentru Inovarea, Productivitatea și Sustenabilitatea Agricolă (PEI-AGRI) a fost lansat de Comisia Europeană în încercarea de a promova inovarea în sectoarele agricol și forestier și de a apropia cercetarea și aspectele practice. PEI-AGRI a fost creat ca o nouă modalitate de a ajuta sectoarele agricol și forestier să devină mai productive, mai durabile și capabile să facă față provocărilor actuale, cum ar fi concurența mai acerbă, prețurile mai volatile de pe piață, schimbările climatice și normele de mediu mai stricte.

PEI-AGRI se axează pe formarea de parteneriate și pe conectarea persoanelor din diferite medii profesionale în rețeaua PEI-AGRI prin diferite tipuri de activități, cum ar fi Operational Groups și Focus grupurile PEI-AGRI. Diferiții actori din domeniul inovării și al agriculturii – agricultorii, consilierii, cercetătorii, întreprinderile agricole, ONG-urile și alte părți interesate – vor colabora, vor împărtăși idei și vor transforma cunoștințele existente în soluții inovatoare și rezultate de cercetare care pot fi mai ușor puse în practică.

Punctul de service PEI-AGRI acționează ca mediator în cadrul Rețelei PEI-AGRI, sporind comunicarea și cooperarea între toți cei interesați de agricultura inovatoare: agricultori, cercetători, consilieri, întreprinderi, grupuri de mediu, grupuri de interese pentru consumatori și alte ONG-uri.

Un consiliu de conducere la nivel înalt a lansat programul PEI-AGRI, oferind orientări strategice pentru punerea sa în aplicare. Coordonarea cercetării agricole în Spațiul European de Cercetare, Comitetul Permanent pentru Cercetare Agricolă (SCAR), ), format din reprezentanți ai statelor membre și ai țărilor candidate și asociate, s-a angajat să asiste PEI prin dezvoltarea instrumentelor inovatoare ale programului Orizont 2020. Acesta oferă consultanță prin intermediul unui grup de lucru consiliere prin intermediul unui grup de lucru dedicat, privind sistemele de cunoaștere și inovare agricolă (AKIS).