Modelul de inovare în cadrul PEI-AGRI depășește accelerarea transferului de la laborator la practică. PEI-AGRI aderă la „modelul inovativ interactiv”, care reunește actori specifici (fermieri, consilieri, cercetători, întreprinderi etc) pentru a colabora în proiecte multi-actori pentru a găsi o soluție pentru o problemă specifică sau a dezvolta o oportunitate concretă.

În aceste așa-numite Grupurile Operaționale, se vor genera noi perspective și idei și cunoștințele tacite existente vor fi construite în soluții concentrate care vor fi puse în practică mai repede. O astfel de abordare va stimula inovarea din toate părțile și va contribui, de asemenea, la direcționarea agendei de cercetare.

>Grupurile operaționale sunt grupuri la nivel local cu persoane din medii diferite – cum ar fi agricultorii, cercetătorii, consilierii, întreprinderile, ONG-uri – care sunt create pentru a găsi o soluție inovatoare pentru o problemă comună sau pentru a testa o idee inovatoare în practică. Rezultatele și cunoștințele dezvoltate de un grup operațional trebuie să fie împărtășite prin intermediul rețelei PEI-AGRI, astfel încât să poată beneficia de ele întregul sector.

Politica de dezvoltare rurală a UE oferă oportunități deosebite pentru înființarea și finanțarea Grupurilor operaționale în perioada 2014-2020. Acest lucru se realizează prin programele de dezvoltare rurală pe care fiecare stat membru sau regiune le dezvoltă. Aceste programe pot oferi sprijin financiar grupurilor operaționale care doresc să dezvolte, să testeze și să aplice abordări inovatoare.

În prezent, în UE funcționează mai mult de 300 de grupuri operaționale. PANACEA va contacta și implica acele grupuri operaționale care se concentrează asupra culturilor non-alimentare în cadrul evenimentelor din lanțul valoric al rețelei la nivel național și la nivelul UE.