Bio-economia cuprinde producția de resurse biologice regenerabile și transformarea acestor resurse, reziduuri, subproduse și fluxuri secundare în produse cu valoare adăugată, cum ar fi produsele alimentare, hrana pentru animale, produsele biologice, serviciile și bio-energia. Este o alternativă esențială la economia noastră bazată pe combustibil, dependentă de resursele neregenerabile ale planetei, cum ar fi petrolul și cărbunele.

Bio-economia este considerată a fi următorul val în dezvoltarea economică a UE și ar trebui să ofere oportunități majore pentru inovare, locuri de muncă și creștere, pentru a ajuta la re-industrializarea Europei. În loc să se utilizeze resurse neregenerabile, cum ar fi petrolul și cărbunele, materialul vegetal și deșeurile municipale și animale – bio-masă – pot fi transformate în electricitate, combustibili, materiale plastice și componentele de bază ale proceselor chimice.

O parte a bio-economiei care utilizează bio-masă, culturi și reziduuri din agricultură, silvicultură și industria alimentară pentru fabricarea materialelor, bio-chimicelor, bio-carburanților și energiei este definită ca Economie bazată pe produse biologice (parte nealimentară din bio-economie). NFC și reziduurile acestora servesc drept materie primă pentru bio-produse și bio-energie.