Rolul bio-produselor ca alternativă la combustibili și importanța acestora în dezvoltarea unei economii durabile bazate pe materiale regenerabile în Europa a fost recunoscut în Strategia UE 2020 și în Strategia “Inovarea pentru o creștere durabilă: O bio-economie pentru Europa”.

Comisia Europeană dedică resurse pentru o mai bună studiere a bio-masei globale disponibile în Europa și pentru utilizările acesteia și pentru a evalua eficiența soluțiilor bazate pe bio-masă prin analize bazate pe durata ciclului de viață. Comisia a realizat o Revizuire a strategiei de bio-economie și a planului său de acțiune asociat în 2017 și o va actualiza în 2018.

Europa are o serie de bio-industrii , tradiționale, inclusiv agricultura, cea alimentară, cea a hranei pentru animale, a fibrele, industriile forestiere, industria celulozei și a hârtiei și a produselor din lemn, industria chimică, a biocarburanții și bioenergia. Se estimează că bio-economia europeană are în prezent o dimensiune aproximativă a pieței de peste 2 trilioane de euro, angajând aproximativ 22 de milioane de persoane, iar perspectivele de creștere economică ar fi mai mult decât promițătoare.

Sursă: JRC, Bioeconomy Report 2016, EUR 28468 EN – 2017

Tranziția spre o bio-economie oferă un mare potențial în ceea ce privește creșterea economică, dezvoltarea rurală și scăderea dependenței de combustibili fosili, însă necesită abordarea multor aspecte, cum ar fi 1) comercializarea cu succes a produselor durabile cu potențial de piață puternic, 2) o ofertă sigură și accesibilă a bio-masei produse în mod durabil și 3) o legătură mai bună între producătorii de bio-masă și industria prelucrătoare.

Rețeaua PANACEA va aborda ultimele două provocări, vizând creșterea aprovizionarii cu NFC pentru diferite bio-industrii și asocierea producătorilor de bio-masă cu industriile bazate pe bio-masă în noile lanțuri de valori.