Ca o rețea tematică, PANACEA va colecta cunoștințele științifice existente, dar insuficient utilizate și cele mai bune practici, pregătindu-le pentru a fi utilizate de către practicieni prin materiale și resurse accesibile și ușor de înțeles și va reuni cercetarea, comunitatea agricultorilor și industria, idei de inovare provenite din practică.

În acest scop, PANACEA va desfășura următoarele activități în 10 țări vizate: Franța, Grecia, Italia, Lituania, Olanda, Polonia, Portugalia, România, Spania și Marea Britanie.

EVENIMENTE REFERITOARE LA LANȚUL DE VALOARE

Evenimentele referitoare la lanțul de valoare vor corespunde lanțurilor de producție a culturilor cu piețele relevante, concentrându-se pe una sau mai multe dintre cele 4 categorii de NFC cărora se adresează PANACEA. Două evenimente referitoare la lanțul valoric vor avea loc în fiecare țară țintă.

Cele mai utilizabile practicii NFC identificate și evaluate vor fi diseminate, povești de succes ale NFC și constatări din consultarea agricultorilor și a bio-industriilor cu privire la rolul NFC în bio-economie.

Se vor desfășura, de asemenea, sesiuni paralele de întâlniri și întâlniri B2B pentru identificarea noilor lanțuri de valoare, nevoile utilizatorilor finali și idei pentru proiecte de inovare. Rezultatele evenimentelor vor permite PANACEA să definească foile de parcurs naționale cu recomandări pentru penetrarea în continuare a NFC în sistemele agricole naționale.

Bazându-se pe cunoștințele și informațiile colectate în cadrul evenimentelor naționale ale lanțului de valoare, în Franța, Polonia și Spania vor fi organizate trei evenimente la nivelul lanțului de valoare la nivelul UE, concentrându-se pe culturile de petrol, lignoceluloză și carbohidrați.

ACTIVITĂȚI DE INSTRUIRE

O penetrare sporită a NFC în sistemele agricole necesită diseminarea și transferul practicilor NFC utilizabile, povești de succes ale modelelor NFC și cazuri care reunesc întregul lanț valoric.

În acest scop, PANACEA va oferi cursuri de formare în cele 10 țări, adaptate la nevoile a trei grupuri țintă diferite:

  • Agronomi: concentrarea asupra producției țintă de plante NFC și asupra întregului lor lanț de producție, punînd la dispoziție instrumente pentru a conecta producătorii de lanțul valoric.
  • Agricultorii: concentrarea în transferul și prezentarea unor povești de succes.
  • Studenții din agricultură: concentrarea asupra producției țintă de plante NFC.

Dacă sunteți interesat să participați la activitățile PANACEA în cele 10 țări vizate, puteți contacta partenerii PANACEA din țara Dvs.