Rețeaua PANACEA are ca scop diseminarea cazurilor aplicabile de culturi non-alimentare și colaborarea dintre cercetare, industrie și comunitatea agricolă, pentru a spori contribuția culturilor non-alimentare la Strategia Europeană de Bioeconomie.

Culturile non-alimentare (NFC) sunt cele care nu intră în lanțurile alimentare și sunt utilizate pentru a produce o gamă largă de bio-produse, inclusiv polimeri, lubrifianți, materiale de construcții, produse farmaceutice, precum și bioenergie și combustibili. În prezent, o gamă largă de plantații NFC pot fi găsite în Europa, care vizează producția de bio-produse și bio-energie.

Cu toate acestea, în ciuda investițiilor considerabile în cercetare și dezvoltare, NFC nu sunt larg răspândite în agricultura europeană, în principal datorită provocărilor din lanțurile de aprovizionare, precum și a lacunelor din cadrul politicii și a stimulentelor pentru investiții. Astfel, nevoia crescândă de materie primă pentru a furniza bio-industriile face necesară penetrarea cu succes a NFC în agricultura UE.

În acest context, rețeaua PANACEA abordează provocarea creșterii penetrării NFC în agricultura și bio-economia UE, cu următoarele obiective:

 • Crearea și difuzarea unui INVENTAR de rezultate științifice utilizabile în practică privind producția durabilă de NFC.
 • Analiza și contributia la rolul pe care îl poate juca NFC în RENAȘTEREA RURALULUI din Europa, ținând cont de nevoile și interesele industriei și agriculturii.

 • Crearea unor COMUNITĂȚI MULTILATERALEinteractive în 10 țări care implică o gamă largă de actori din domeniul științei, al industriei și al practicilor agricole, care vor facilita difuzarea soluțiilor NFC utilizabile în practică și captarea și răspândirea ideilor inovatoare.

 • Asigurarea INSTRUIRII pentru agricultori, agronomi și studenți în agricultură cu privire la cunoștințele orientate spre practică pe anumite lanțuri de valoare NFC.

 • Dezvoltarea PLATFORMEI PANACEA, online, oferind servicii agricultorilor, agronomilor și bioindustriilor pentru schimbul de cunoștințe, crearea de rețele, evaluarea aspectelor economice și de mediu ale NFC și corelarea dintre oferta și cererea pentru noi proiecte și inițiative.

 • Dezvoltarea de REȚELE cu alte inițiative relevante ale UE, cum ar fi PEI-AGRI, alte rețele tematice și grupuri operaționale, care să asigure durabilitatea rezultatelor rețelei pe termen lung.

Rețeaua PANACEA este finanțată de programul Orizont 2020 al UE și susținută de PEI-AGRI.

 • 3 ani

  Începând cu noiembrie 2017

 • 1,999,500.00 €

  Buget finanțat de Orizont 2020

 • 18 parteneri

  Venind din 10 țări

 • +250 de agricultori și & +100 de industrii consultate

  Despre provocările și oportunitățile culturilor non-alimentare

 • +850 de părți interesate

  Implicate în evenimente naționale și UE

 • +750 de persoane instruite

  Agricultori, agronomi și studenți

 • +200 cazuri de culturi non-alimentare

  Aplicații, soluții și cazuri utilizabile în practică

 • +1000 utilizatori înregistrați

  În platforma PANACEA

Ca o rețea tematică privind culturile nob-alimentare (NFC), PANACEA va colecta cunoștințe științifice și bune practici existente, dar insuficient folosite, pregătindu-le pentru a fi utilizate de către practicieni prin materiale, resurse și instrumente accesibile și ușor de înțeles, care vor îmbogăți baza de date PEI-AGRI cu soluții concrete pe care fermierii le pot implementa cu ușurință.

Activitățile PANACEA se vor desfășura atât la nivel național, în 10 state membre, Franța, Grecia, Italia, Letonia, Olanda, Polonia, Portugalia, România, Spania și Marea Britanie (consultați secțiunea PANACEA în România), cât si la nivel european deoarece platforma online PANACEA va facilita difuzarea rezultatelor și interacțiunea dintre părțile interesate din întreaga Europă.

PANACEA este structurată în 7 Pachete de lucru, dezvoltate pentru a ajuta la obținerea rezultatelor: